Van maandag 3 tot en met dinsdag 11 oktober 2022 staat de Trompbrug open voor de scheepvaart. Er zijn geen scheepvaartseinen aanwezig.

Op 12, 14, 19, 20 en 21 oktober is het Verbindingskanaal gestremd ter hoogte van de Trompbrug. Scheepvaartpassage is mogelijk tussen 12:00-12:30 uur, daarvoor dient een afspraak gemaakt te worden via telefoonnummer 050-3188500.

Van maandag 3 tot en met zondag 23 oktober 2022 is het Noord-Willemskanaal gestremd ter hoogte van de Julianabrug.

Onder voorbehoud, de definitieve planning is nog niet bekend: van maandag 31 oktober tot en met zondag 20 november is het Noord-Willemskanaal gestremd ter hoogte van de Julianabrug.

Roeien

Home Ā» Roeien Ā» (Oud-)leden van een roeivereniging

(Oud-)leden van een roeivereniging

Heb je al bij een andere roeivereniging leren roeien, of ben je eerder lid geweest? Dan nodigen we je graag uit voor een (hernieuwd) kennismakingsgesprek. Het formulier vind je op deze pagina.

Competitiecommissie

Juul Huitema, Pim Henstra, Anne Wiebe Hoekstra, Samuel Hoekman, wedstrijd- en competitiecommissaris q.q.

De commissie verzorgt rondleidingen voor (oud-)leden van een roeivereniging die belangstelling hebben voor het lidmaatschap van onze vereniging en het deelnemen aan wedstrijden. Coƶrdinatie daarvan loopt via de secretaris, nadat het formulier op deze pagina is ingevuld.

Coƶrdinator opvang nieuwe leden

JosƩ Versteegh

De coƶrdinator opvang nieuwe leden neemt contact op met zij-instromers. De secretaris verstrekt daartoe informatie. Met de zij-instromers volgt een gesprek. De coƶrdinator zoekt en denkt mee om aansluiting binnen de vereniging te vereenvoudigen.

Kennismakingsperiode

Na het kennismakingsgesprek kun je het “Inschrijfformulier lidmaatschap” invullen. Vanaf het moment dat je lidmaatschap per e-mail is bevestigd gaat een kennismakingsperiode van twee maanden in. Gedurende deze twee maanden kun je opzeggen, in afwijking van de hoofdregel dat een lidmaatschap wordt aangegaan voor (het restant van) een kalenderjaar.

Aegir-roeiers en Gyanen

Ben je dit kalenderjaar lid (geweest) van A.G.S.R. Gyas of G.S.R. Aegir? Je betaalt dan geen entreegeld en geen contributie voor de eerste vier maanden van je lidmaatschap.

Roeigraden voor zij-instromers

Als vereniging vinden wij het belangrijk dat je met plezier en verantwoord op een veilige manier gebruik kunt maken van ons materiaal. Als zij-instromer wordt je daarom geacht “voor te roeien” in het eerste halfjaar van je lidmaatschap. Dat betekent dat je je roeivaardigheid laat zien aan een lid van de examencommissie. Je kunt kiezen of je dat scullend en/ of boordroeiend doet.

Dit voorroeien kun je als zij-instromer regelen door een e-mail te sturen naar de examencommissie. Nadat een half jaar is verstreken kun je je inschrijven voor het doen van examens op de gebruikelijke manier.

Voor een stuurbevoegdheid moet sowieso een examen worden afgelegd.

Nieuwe leden met ervaring op (inter)nationaal wedstrijdniveau krijgen bij aanvang van het lidmaatschap roeigraden die aansluiten bij dat niveau.