Oude Winschoterdiep; doorvaart geblokkeerd in de weken 22, 23 & 24. Er worden dan sloopwerkzaamheden uitgevoerd boven dat water. Wanneer daar wordt gewerkt ligt er een ballenlijn in het water om de doorvaart te blokkeren.

Roeien

Home » Roeien » Wedstrijd- en competitie

Wedstrijd- en competitie

Alle wedstrijd- en competitieroeiers worden volop ondersteund binnen De Hunze. Met materiaal, informatie en door coaching. Op een gezonde, verantwoorde manier en met enthousiasme roeien om wedstrijden te winnen, dat is onze aspiratie. En het werkt. De Hunze scoort goed tijdens nationale en internationale wedstrijden. De Wedstrijd- en competitiecommissie van De Hunze coördineert alle activiteiten op dit gebied.

Competitiecommissie

Juul Huitema, Pim Henstra, Anne Wiebe Hoekstra, Samuel Hoekman, wedstrijd- en competitiecommissaris q.q.

Roeien kan op meerdere niveaus. Deze commissie stelt jaarlijks een wedstrijdkalender op met wedstrijden waarvoor De Hunze het botentransport verzorgt. Onder omstandigheden betaalt De Hunze de inschrijfgelden. Zij organiseert activiteiten gericht op ploegvorming en interne sparmomenten ook bekend als de 1, 2, viertjes-wedstrijden. De commissie verzorgt rondleidingen voor (oud-)leden van een roeivereniging die belangstelling hebben voor het lidmaatschap van onze vereniging en het uitkomen op wedstrijden.

Wedstrijd- of competitieroeien doe je om diverse redenen: Het is motiverend om steeds beter te gaan roeien. Misschien vind je intensief sporten naast school of werk prettig. Je krijgt er extra (mentale) energie van. En samen trainen is gezellig. Je ziet elkaar bijna dagelijks op en rond de trainingen.

Het wedstrijdroeien zelf is onderverdeeld in marathons, korte – en lange baan roeien. Dat betekent samengevat:

Marathon:
– Afstand +/- 50 – 200 kilometer
– Tijdrace
– ‘Vliegende’ start met 20-30 sec tussen deelnemers
– Winnaar: Wie de snelste (gecorrigeerde) tijd heeft
– Meestal zonder klassementen
– Marathons in de buurt zijn de Waterwolf (Hunze), de Elfsteden roeimarathon en de Weerribben (Steenwijk)

Korte baan:
– Afstand 250 m – 2000 meter
– Boord aan boord starten
– Start vanuit stilstand
– Winnaar: Wie het eerst over de finish komt
– Meestal met klassementen
– Bekende roeibanen zijn de Bosbaan in Amsterdam en de Willem Alexander in Rotterdam.

Lange baan:
– Afstand +/- 4  – 16 kilometer
– Tijdrace
– ‘Vliegende’ start met 20-30 seconden tussen deelnemers
– Winnaar: Wie de snelste (gecorrigeerde) tijd heeft
– Meestal zonder klassementen
– Op locaties in het hele land.

Training

Voor wedstrijd- en competitieroeiers bestaan verschillende type trainingen om zowel conditioneel als mentaal klaar te zijn voor de wedstrijden. Onervaren roeiers bouwen de trainingsintensiteit geleidelijk op tot vier à vijf trainingen per week. Ervaren roeiers trainen zes tot zeven keer per week.

In september start het wedstrijd-en competitieroeijaar, dat tot eind juni loopt: In de najaar- en winterperiode wordt het seizoen voorbereid. Van april tot juli worden vijf tot zes kortebaanwedstrijden gestart.