Noord-Willemskanaal: Let op; op zaterdag 27 mei is de Muntingbrug weer in gebruik genomen – https://www.aanpakringzuid.nl/actueel/nieuws/nieuwsberichten/2023/05/muntingbrug-zaterdag-27-mei-weer-open/

Vereniging

Home » Vereniging » Bestuur

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de vereniging en voert de statuten en het huishoudelijk reglement uit. Hij vergadert in beginsel maandelijks. Jaarlijks legt het bestuur verantwoording af aan de Algemene Vergadering.

Ron Diercks

voorzitter

Stuur een e-mailbericht aan Ron.

Don ter Beek

secretaris

Stuur een e-mailbericht aan Don.

Jos Lüers

penningmeester

Stuur een e-mailbericht aan Jos.

Robert Kuiper

gebouwcommissaris

Stuur een e-mailbericht aan Robert.

Wout Brouwer

instructiecommissaris

Als instructiecommissaris ben ik het aanspreekpunt voor mensen die willen beginnen met roeien. Ook als je wilt leren sturen of je binnen het roeien verder wilt ontwikkelen, kan je bij mij terecht.

Stuur een e-mailbericht aan Wout.

Steven Russcher

materiaalcommissaris

Stuur een e-mailbericht aan Steven.

Betty Goedewagen

seniorencommissaris

Stuur een e-mailbericht aan Betty.

Louise van der Veen

sociëteitscommissaris

Stuur een e-mailbericht aan Louise.

Renze Rispens

wedstrijd- en competitiecommissaris

Stuur een e-mailbericht aan Renze.