Noord-Willemskanaal: gestremd ter hoogte van de Julianabrug van vrijdag 11 november 2022 tot en met maandag 6 maart 2023. Uitzonderingen worden op deze plaats bekendgemaakt.

Vereniging

Home » Vereniging » Bestuur

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de vereniging en voert de statuten en het huishoudelijk reglement uit. Hij vergadert in beginsel elke tweede dinsdag van de maand. Jaarlijks legt het bestuur verantwoording af aan de Algemene Vergadering.

Ron Diercks

voorzitter

beschrijving volgt

Don ter Beek

secretaris

beschrijving volgt

Jos de Jong

penningmeester

beschrijving volgt

Theo Klimp

materiaalcommissaris

beschrijving volgt

Robert Kuiper

gebouwcommissaris

beschrijving volgt

Wout Brouwer

instructiecommissaris

Als instructiecommissaris ben ik het aanspreekpunt voor mensen die willen beginnen met roeien. Ook als je wilt leren sturen of je binnen het roeien verder wilt ontwikkelen, kan je bij mij terecht.

Renze Rispens

wedstrijd- en competitiecommissaris

beschrijving volgt

Frank de Vries

juniorencommissaris

beschrijving volgt

Betty Goedewagen

seniorencommissaris

beschrijving volgt

Linda Dekker

sociëteitscommissaris

beschrijving volgt