Vlot: zaterdag 24 en zondag 25 februari Gyas Hunze Race; houd rekening met extra drukte en aanwijzingen van de organisatie bij het vertrekken en het aanleggen.

Verbindingskanaal: zaterdag 24 en zondag 25 februari Gyas-Hunze Race; vaarverbod voor niet-deelnemers.

Noord-Willemskanaal: zaterdag 24 en zondag 25 februari Gyas-Hunze Race; houd rekening met extra drukte tussen onze vereniging en Gyas vanwege op- en terugroeiende deelnemers.

Vereniging

Home » Vereniging » Lustra » 15e Lustrum

15e Lustrum

Het 75-jarig bestaan uwer vereniging betekent natuurlijk niet alleen, dat zij gedurende drie kwart eeuw heeft zorg gedragen voor een welkome verlevendiging van het stadsbeeld. Terloops merk ik op, dat in de vorige eeuw niet iedere Groninger was ingenomen met het openbaar optreden van een roeivereniging. Immers verschenen toen ingezonden stukken in de stad-Groninger bladen, waarin ernstig protest werd aangetekend tegen dit “aanstoot gevend bedrijf”.

Gedenkboek uitgegeven bij het 75-jarig bestaan van de G.R.V. “De Hunze” 1886-1961