Vereniging

Home » Vereniging » Commissies

Commissies

Het bestuur wordt bij het uitvoeren van onderdelen van zijn taak bijgestaan door commissies. Daarnaast is er ook de financiële commissie, die is ingesteld door de Algemene Vergadering. Op deze pagina vind je een overzicht van de commissies.

Commissie aangepast roeien

Tineke Floor & Henk Dallinga (vz.)

Roeien is een geschikte sport voor vrijwel iedereen met een beperking. De beweging wordt zittend uitgevoerd en het gaat om een vloeiende beweging zonder explosieve krachtmomenten. Mensen met een handicap zijn van harte welkom bij De Hunze. Het gebouw is rolstoeltoegankelijk en er is een invalidentoilet. Soms vraagt deelname enige aanpassingen aan boot of materiaal. Bij deze commissie kan iedereen terecht voor informatie en een passend advies over aangepast roeien. Voor zichzelf of in het algemeen.

Competitiecommissie

Juul Huitema, Pim Henstra, Anne Wiebe Hoekstra, Samuel Hoekman, wedstrijd- en competitiecommissaris q.q.

Roeien kan op meerdere niveaus. Deze commissie stelt jaarlijks een wedstrijdkalender op met wedstrijden waarvoor De Hunze het botentransport verzorgt. Onder omstandigheden betaalt De Hunze de inschrijfgelden. Zij organiseert activiteiten gericht op ploegvorming en interne sparmomenten ook bekend als de 1, 2, viertjes-wedstrijden. De commissie verzorgt rondleidingen voor (oud-)leden van een roeivereniging die belangstelling hebben voor het lidmaatschap van onze vereniging en het uitkomen op wedstrijden.

Examencommissie

Marten Imelman (contactpersoon), Janneke Bosch, Feite Hofman, Hans Imelman, Jolin van Rijswijk, Joost Adriaanse, Karel Engbers, Nicolette Hellemans Nienke Mekkes Remco de Boer, René Brandhoff en Renze Rispens (q.q.)

Elke cursus voor een roeigraad bij De Hunze wordt afgerond met een examen. De examencommissie neemt die examens af en organiseert ze, deels in overleg met de instructiecommissie. Daarnaast adviseert deze commissie het bestuur van De Hunze over het examenbeleid van De Hunze.

Financiële commissie

Roos Timmermans, Willem Jongbloed, Frank Vondeling

De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een financiële commissie van ten minste drie personen. De financiële commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Deze commissie kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur over het financiële verenigingsbeleid.

Gebouwcommissie

Cornelia Grosser, Erik Kruyswijk, Rob van der Werff, Michael Sandler en gebouwcommissaris q.q.

Het verenigingsgebouw van De Hunze is beeldbepalend in Groningen. Het wordt intensief gebruikt en vraagt regelmatig onderhoud.  Deze commissie coördineert en regelt dit. Technisch ervaren mensen zijn schaars. Op De Hunze komt de technische kennis samen in de gebouwencommissie.

Ook doet ze voorstellen over het groot onderhoud, bewaakt de planning en doet de supervisie op de uitvoering van het groot onderhoud. Daarnaast adviseert ze het bestuur over onderhoudsreserveringen en over aankopen voor, en aan- en verbouw van het pand.

Instructiecommissie

Mimoent Benali, Jan Peter Jung, Nick Koper, José Versteegh en Instructiecommissaris q.q.

Elk lid van De Hunze krijgt op een zeker moment te maken met instructie. Want je moet weten hoe je moet roeien en met het materiaal om gaat. Heb je geen roei-ervaring? Dan volg je eerst een aantal cursussen om te leren roeien en sturen. Leden die hun roei-techniek verder willen ontwikkelen, kunnen daarvoor ook cursussen volgen. Dat alles wordt gegeven door leden-instructeurs van De Hunze. De Instructiecommissie regelt dit. Deze commissie heeft jaarlijks veel nieuwe instructeurs nodig.

Toercommissie (Marathon- en toerroeien)

bezetting volgt

De Maratoergroep bestaat uit leden die het houden van tochten stimuleert en deels organiseert. Ze maken een jaarprogramma vol tochten met ‘voor elk wat wils’. Er zijn tochten mogelijk van diverse afstanden, typen en locaties. Per tocht vragen de organisatoren vaak hulp van één of meerdere andere leden. Het komt ook voor dat leden zich spontaan melden om een tocht te organiseren.

Materiaalcommissie

leden, materiaalcommissaris q.q.

De materiaalcommissie bestaat uit diverse leden van jong tot oud en heeft tot doel om de vloot in optimale conditie te houden. Dit houdt onder andere in:

  • het uitvoeren van klein onderhoud;
  • afstellen van boten;
  • uitvoeren van reparaties;
  • realiseren van nieuwe aankopen en
  • het afhandelen van schades.

Ze hebben iedere eerste maandag van de maand een geplande klusavond. Daarnaast zijn leden van de commissie vaak te vinden in de werkplaats of de loods om spoedklussen of lopende projecten uit te voeren. De werkplaats bevat vele middelen om reparaties en onderhoud uit te voeren en de leden leren elkaar methodieken aan om dit zo vakkundig mogelijk te doen.

Redactie

An Mellema, Jetske van Slooten, Foteini Petropoulou en secretaris q.q.

De redactie beheert en maakt de inhoud van de website van De Hunze, naast de uitingen van De Hunze in (sociale) media. Dat doet ze in nauwe samenwerking met andere leden van De Hunze die nieuws, tips en verslagen aanleveren.

Waterwolfcommissie

Jelmer Krips, seniorencommissaris q.q.

Deze commissie organiseert jaarlijks de Waterwolf. Er is een kern van vaste vrijwilligers. Daarnaast is op de dag zelf en vlak van te voren een veel grotere groep vrijwilligers actief die de dag in goede banen leidt. Dit jaar zijn de rollen als volgt verdeeld:


Wedstrijdleider:
Betty Goedewaagen
Assistent-wedstrijdleider /
(wedstrijdsecretariaat):
Jelmer Krips

Kamprechter/ hoofd jury:
Marjolein Snippe

Veiligheidscoördinator:
Erik Jan Kruyswijk
Vrijwilligerscoordinator:Minke Huitema

Penningen:
Rob van der Werff

Catering:

sociëteitscommissaris