Noord-Willemskanaal: gestremd ter hoogte van de Julianabrug van vrijdag 11 november 2022 tot en met maandag 6 maart 2023. Uitzonderingen worden op deze plaats bekendgemaakt.

Vereniging

Home » Vereniging » Lustra » 20e Lustrum

20e Lustrum

Naarmate een vereniging langer bestaat, wordt het interessanter eens in de historie te duiken. Niet dat in het verenigingsleven van alledag we ons daarmee bezig houden. Dan maken we ons druk over de gebeurtenissen van het moment en over hetgeen op kortere en langere termijn te gebeuren staat of zou moeten gebeuren. Maar bij bijzondere lustra blikken we vanzelfsprekend terug. Zeker is dat het geval als het 100-jarig bestaan wordt gevierd.

Jubileumboek Honderd jaar K.G.R. De Hunze