Oude Winschoterdiep; doorvaart geblokkeerd in de weken 22, 23 & 24. Er worden dan sloopwerkzaamheden uitgevoerd boven dat water. Wanneer daar wordt gewerkt ligt er een ballenlijn in het water om de doorvaart te blokkeren.

Vereniging

Home » Vereniging » Statuten en reglementen

Statuten en reglementen

Op deze pagina vind je de statuten en reglementen van onze vereniging.

Statuten

De statuten bevatten regels over de structuur, organisatie en identiteit van onze vereniging:
Statuten, laatstelijk gewijzigd 4 juli 2022

Reglementen

Het huishoudelijk reglement bevat een uitwerking van de onderwerpen die in  de statuten zijn geregeld.
Huishoudelijk reglement, vastgesteld in de Algemene Vergadering van 8 november 2023

De onderstaande reglementen van het bestuur bevatten algemene regels over een bepaald thema.
Reglement over de introductiecursussen, januari 2024
Privacyreglement, januari 2024
Roei- en examenreglement, 10 mei 2023