In het oostelijke bruggat van de Van Iddekingebrug ligt dit weekend een schip van de gemeente. Alleen middelste bruggat gebruiken dus en let op: verkeer stad-in heeft voorrang!

Voorwaarden en privacyreglement

Voorwaarden

Op elk aspirant- ere- en gewoon lid van de vereniging zijn van toepassing:
1. de statuten,  het huishoudelijk reglement en privacyreglement van KGR de Hunze
2. alle aanvullende documenten over gebruik van clubhuis, materiaal, onderhoud, mpb-beleid, koud-water protocol, vaarverboden, wedstrijdroeier worden en het roei- en  examenreglement.

Op elke andere relatie van de vereniging dan de hierboven genoemde, is alleen het privacyreglement van toepassing.

Genoemde documenten staan verspreid op deze website onder de pagina’s:
Over ons
Roeien
Roeiniveau en instructie
In de footer van de website

Privacyreglement KGR De Hunze
Privacybeleid-Hunze-3.pdf