Roeiersmarkt

Roeiersmarkt

Als aftrap van het nieuwe roeiseizoen, vindt dit jaar weer een roeiersmarkt plaats en wel op vrijdag 24 september 2021 vanaf 19:30 (aansluitend op TGIF). Zoals gebruikelijk zal de Competitie Commissaris de wedstrijdkalender toelichten, waarna iedereen kennis kan maken met potentiële nieuwe ploeggenoten en coaches. Aanmelden kan tot 19 september per mail of via het formulier.