Noord-Willemskanaal: gestremd ter hoogte van de Julianabrug van vrijdag 11 november 2022 tot en met maandag 6 maart 2023.

Reitdiep: gestremd ter hoogte van de spoorbrug van maandag 21 november tot vrijdag 23 december 2022. Er wordt een zinker aangelegd. Uitzondering: vanaf vrijdag 2 december geldt een uitzondering voor de weekenden. Doorvaart is vrij vanaf vrijdag 16:00 uur tot en met zondag. Houd rekening met werkschepen.

Aanmelden winterspitsrooster 2022-2023

Home » Nieuws » Aanmelden winterspitsrooster 2022-2023

Aanmelden winterspitsrooster 2022-2023

Gedurende de wintertijd wordt er door de meeste Hunzeleden vooral in het weekend geroeid en doordeweeks gebruik gemaakt van de ergometers. Om te zorgen dat iedereen zoveel mogelijk kan roeien en ergometeren wordt er een winterspitsrooster vastgesteld.
Je kunt voor het winterspitsrooster opgeven op welke dag en tijd je welke boot als skiffeur of ploeg graag wilt gebruiken. Voor het roeien in de weekenden kun je op de zaterdag of zondag 1 aanvraag per skiffeur of ploeg indienen. Eventueel wordt bij hoge uitzondering hiervan afgeweken. Van ploegen waarvan bekend is dat ze alleen doordeweeks roeien, zal een toewijzing voor door de week vastgesteld worden.
Voor het ergometeren geldt er ook een maximum toewijzing van 1 ergometer per roeier voor maandag tot en met vrijdag. Voor de zaterdagen en zondagen wordt er voor het gebruik van de ergometers geen winterspitsrooster vastgesteld.
Je toewijzing in BIM mag je alleen 3 dagen van te voren bevestigen. Vanaf 2 dagen van te voren vervalt je toewijzing in BIM, zodat boten en ergometers ook door andere leden ingeschreven kunnen worden.
Voorlopig wordt er geen ijsrooster vastgesteld. Mocht er een langere periode niet geroeid kunnen worden, dan zal dit voor het gebruik van de ergometers, alsnog uitgevraagd worden.
Het winterspitsrooster gaat in op zaterdag 5 november 2022 en eindigt op zondag 19 maart 2023.
Aanmelden voor het winterspitsrooster kan tot en met zondag 23 oktober 2022 door een mail te sturen naar de competitiecommissie met daarin een duidelijke vermelding van dag, tijd en boot voorkeur en/of ergometer voorkeur. In de weekenden wordt het winterspitsrooster zoveel mogelijk gebaseerd op aanvang op de oneven uren vanaf 09:00 uur.