Algemene Vergadering kiest voor verbouwplan bestuur update

Home » Nieuws » Algemene Vergadering kiest voor verbouwplan bestuur update

Ruim honderd leden bediscussieerden woensdag 15 februari 2017 de vier verbouwplannen van het clubgebouw van De Hunze die voorlagen. Het was een levendige bijeenkomst.
Na toelichtingen, discussie, wikken en wegen, kwam de uiteindelijke keuze te liggen tussen het bestuursvoorstel en plan C dat ingediend was door een groep Hunzeleden. Het werd met 74 van de 101 aanwezige stemmen het bestuursvoorstel. Met een oproep vanuit de zaal om vooral nog te kijken naar bruikbare elementen uit plan C die eenvoudig ingevlochten zouden kunnen worden in het bestuursvoorstel.
In de interne evaluatie na deze AV binnen het bestuur is geconstateerd dat er in de voortgang van de vergadering ruimte voor verbetering zat: Voor de pauze ervoer een aantal aanwezigen de voortgang als te traag -wat in de pauze geuit werd naar het bestuur- en na de pauze werd voor een aantal leden de besluitvorming te snel ingezet (wat ook geuit werd tijdens de vergadering). Alhoewel dit aan het genomen besluit zelf weinig af deed, was wat meer evenwicht achteraf gezien, prettiger geweest. Het bestuur heeft zich voorgenomen hiermee rekening te houden bij volgende Algemene Vergaderingen. Waarvan acte.