Een duit voor een schuit, de campagne voor een C3x+ succesvol!

Home » Nieuws » Een duit voor een schuit, de campagne voor een C3x+ succesvol!

Een duit voor een schuit, de campagne voor een C3x+ succesvol!

Het is gelukt! De C3x+ is besteld! De donatiecampagne “Een duit voor een schuit” is succesvol afgerond. Het doel was € 19.000,- te verzamelen voor de aanschaf van een C3x+, een door de recreatieve roeiers lang gewenste boot. Dit voorjaar is de aanschaf van dit boottype opnieuw op de agenda geplaatst. Er is voor geijverd om hem aan te kunnen schaffen, ondanks het feit dat er dit jaar nog geen financiële ruimte was binnen het Botenplan.

Na het proefroeien in een C3x+ in Drachten is de campagne gestart. Dit werd mogelijk gemaakt door de ereleden die in juli genereus de inhoud van het ereledenfonds ter beschikking stelden, een bedrag van €12.000,-.

Er was een mooie poster. Er werden lekkere dingen verkocht (Reitdiep-bramenjam en chocolade koffieboontje). Er werden activiteiten georganiseerd (sup- en coastalwedstrijdjes tijdens de BBQ; sponsoracties tijdens de Waterwolf en Stadje Rond). Daarnaast heeft de jeugd gesponsord met de opbrengst van het bakken van pannenkoeken. Vanaf november konden de Hunzeleden ook direct doneren op rekening van De Hunze. Al met al is het bedrag tot de boerenkoolmaaltijd opgelopen tot meer dan €17.000,-.

De afsluiting van de campagne was de veiling na de boerenkoolmaaltijd op 8 december. Er waren meer dan zeventig leden aanwezig. De boerenkool was heerlijk en de sfeer tijdens de maaltijd prima. Een donatie van een fust Martinus bockbier verhoogde de feestvreugde.

De veiling na de maaltijd werd georganiseerd door Otto, Theo en Kees. Otto fungeerde als notaris die alle inkomsten opschreef en de veilingmeesters op het rechte pad hield. In zilveren feestoutfit hebben Theo en Kees ons overgehaald meer dan €3.500,- toe te voegen aan het al gedoneerde bedrag. Er werd zo nu en dan behoorlijk tegen elkaar opgeboden. Hiermee is het benodigde bedrag ruimschoots gehaald. We kunnen een mooie, marathon-fähige C3x+ kopen. Ron heeft beloofd dat de Hunze bijspringt als er extra uitgaven zijn. Dat zal niet veel hoeven te zijn. De boot is direct na de veiling besteld. Emmy en Gerda hebben samen met Ron ter plekke de bestelling via de mail aan de botenbouwer verstuurd.

Langs deze weg bedanken we alle donoren en vrijwilligers die zich ingezet hebben om dit doel te bereiken!

Namens de C3-groep
Betty