Let op: momenteel is de waterstand verhoogd. Wees bijzonder voorzichtig bij onderdoorvaart van bruggen.

Schuitendiep, ter hoogte van Turfsingel 45; in verband met werkzaamheden oponthoud op weekdagen van 07:00 tot 17:00 van:
– ma. 8 juli t/m vr. 2 augustus 2024 en
– ma. 2 september t/m 13 september 2024 (Rijkswaterstaat.2024.04263.0).

Stukken Algemene Ledenvergadering verbouw zijn verstuurd

Home » Nieuws » Stukken Algemene Ledenvergadering verbouw zijn verstuurd

Stukken Algemene Ledenvergadering verbouw + vacature zijn verstuurd

Voor de AV op dinsdagavond 13 februari 2018 zijn de stukken 20 februari j.l. per e-mail verzonden aan alle leden. In de begeleidende e-mail zit ook een interessante vacature.
De voorbereidingen voor de verbouw zijn in volle gang. Onduidelijk is nu (nog) wat het resultaat gaat worden van de voorbereidingen. Mocht er sprake zijn van mogelijke afwijking(en) van de afspraken over de inhoud en financiering van de verbouw, zoals die op de laatste Algemene Vergadering gemaakt zijn, dan wordt op deze AV besloten wat we gaan doen. Gaat alles volgens plane (en afspraken) dan wordt deze AV een Informatiebijeenkomst over de verbouw. Met sowieso concrete inhoud en planning etc. Komt dus allen!