Noord-Willemskanaal: gestremd ter hoogte van de Julianabrug van vrijdag 11 november 2022 tot en met maandag 6 maart 2023. Uitzondering: doorvaart is vrij vanaf vrijdag 17:00 tot en met zondag 11 december. Houd rekening met het ponton. Dat ligt aan de noordzijde van de Muntingbrug, ter hoogte van de Aldi. Deze uitzondering vervalt na het weekend. Dan wordt verder gegaan met het verwijderen van palen op diepte en er vinden werkzaamheden plaats aan de remmingwerken.

Reitdiep: gestremd ter hoogte van de spoorbrug van maandag 21 november tot vrijdag 23 december 2022. Er wordt een zinker aangelegd. Uitzondering: vanaf vrijdag 2 december geldt een uitzondering voor de weekenden. Doorvaart is vrij vanaf vrijdag 16:00 uur tot en met zondag. Houd rekening met werkschepen.

Inwerkingtreding gewijzigde statuten

Home » Nieuws » Inwerkingtreding gewijzigde statuten

Inwerkingtreding gewijzigde statuten

In de algemene vergadering van 31 maart 2022 is besloten de statuten te wijzigen. De KNRB heeft haar goedkeuring verleend en Z.M. de Koning heeft geen bezwaar tegen bestendiging van het Recht tot het voeren van het Predicaat ‘Koninklijk’ door onze vereniging. De gewijzigde statuten zijn op 4 juli 2022 in werking getreden door het verlijden van de notariële akte.

Een afschrift van de akte is te vinden op https://www.hunze.nl/documenten/