Inwerkingtreding gewijzigde statuten

Home » Nieuws » Inwerkingtreding gewijzigde statuten

Inwerkingtreding gewijzigde statuten

In de algemene vergadering van 31 maart 2022 is besloten de statuten te wijzigen. De KNRB heeft haar goedkeuring verleend en Z.M. de Koning heeft geen bezwaar tegen bestendiging van het Recht tot het voeren van het Predicaat ‘Koninklijk’ door onze vereniging. De gewijzigde statuten zijn op 4 juli 2022 in werking getreden door het verlijden van de notariële akte.

Een afschrift van de akte is te vinden op https://www.hunze.nl/documenten/