Jaap Lubbers overleden

Home » Nieuws » Jaap Lubbers overleden

Jaap Lubbers overleden

Het bestuur van De Hunze kreeg het droevige bericht dat ons Lid van Verdienste Jaap Lubbers, op tachtigjarige leeftijd overleden is. Hij was al even ziek en overleed op 7 november j.l.

Jaap heeft heel veel voor de vereniging gedaan. Hij was actief in de toergroep, roeide tot enige tijd geleden op zaterdagmiddag en stak met bewonderenswaardige toewijding en geduld onnoemelijk veel tijd in zijn werkzaamheden voor de materiaalcommissie. Velen binnen De Hunze kenden Jaap als ‘de man van het materiaal’, die met veel liefde en zorgvuldigheid het materiaal van De Hunze onderhield. Betrouwbaar in zijn afspraken, vakkundig, maar bovenal, gewoon ontzettend aardig. Wij zullen hem heel erg missen en wensen Aaltje en de overige familie en vrienden alle sterkte bij het verwerken van dit verlies.

De crematie van Jaap vindt in besloten kring plaats op dinsdag 14 november 2017. Daaraan voorafgaand is er om 11.00 uur in het Loughoes -naast de kerk- de mogelijkheid om te condoleren en om 12.00 uur de dienst van gedenken in de Dorpskerk, Kosterijweg 2 Eelde. Er is een digitaal condoleanceregister geopend voor Jaap Lubbers op www.begrafenis-crematieverzorging.nl.