Lustrumtocht naar Zuidlaarder Zee

Home » Nieuws » Lustrumtocht naar Zuidlaarder Zee

Om half negen stonden we paraat op het vlot, zondag de 21e augustus: José, Gert, Minke, Jan-Peter, Guido, Annejet (verslag), Judith, Emmy, Erik-Jan, Greet, Siska, Tineke, Wouter, Niki, Lenny, Carla, Marjolijn, Jannie, Tjitske en Marleen. Doel: Roeien naar het Zuidlaardermeer, lunchen bij de zeilvereniging even ten zuiden van Meerwijck en dan dezelfde weg terug.
Er stond een straffe bries, bijna windkracht vier, waarvan voorspeld was dat die in de loop van de ochtend nog zou aantrekken. Wolken pakten zich samen boven onze hoofden. Maar de temperatuur was prima. En de stemming ook. Natúúrlijk gaan we!
Tegen negenen waren alle boten ingedeeld, afgesteld en op het water. Een mooie stoet, al die Hunze C4’en en achter elkaar. Het begon meteen al goed voor de stuurlieden: Een lange rij plezierjachten kwam ons vanuit de Oosterhaven tegemoet. Daarna wachtte de klotsbak van ‘het zeetje’ en moesten ook de roeiers vol aan de bak. Eenmaal op het Winschoterdiep werd het water rustiger. Na de afslag naar het Drentse Diep werd het zelfs heel aangenaam roeiwater. Fijn, die natuurlijke oeverwallen met hun hoge begroeiing! Lees verder