Oude Winschoterdiep; doorvaart geblokkeerd in de weken 22, 23 & 24. Er worden dan sloopwerkzaamheden uitgevoerd boven dat water. Wanneer daar wordt gewerkt ligt er een ballenlijn in het water om de doorvaart te blokkeren.

Nieuwjaarsborrel 2023

Home » Nieuws » Nieuwjaarsborrel 2023

Nieuwjaarsborrel 2023

Op de eerste dag van het nieuwe jaar, zondag 1 januari 2023 is de traditionele nieuwjaarsborrel gehouden. Op deze pagina een impressie, aan de hand van de tekst van de toespraak van de voorzitter, het juryrapport van de Harry Meijer-coachprijs, enkele foto’s en een mooie quote van Ingrid die de coachprijs in ontvangst heeft genomen uit handen van Harry Meijer. Een mooie manier om het nieuwe jaar in te luiden op De Hunze!

De tekst van de toespraak van de voorzitter

Beste leden, ereleden, leden van verdienste, junior- en jeugdleden,

Met veel trots verwelkom ik jullie op de traditionele nieuwjaarsborrel van de KGR “de Hunze”. Het was een goed jaar. Het kon weer! De vereniging leefde, het roeien was niet meer beperkt, en we hebben veel met elkaar meegemaakt. Het aantal deelnemers aan de instructiecursussen was ongekend hoog, en, nog leuker, een groot aantal deelnemers is lid geworden! Dat merken we ook in het ledental: we hebben het “magische” nummer van 500 leden in 2022 doorbroken! Daar zijn we blij mee en trots op!

Er was veel belangstelling voor de introductiedagen, waarbij de nieuwe leden zoveel mogelijk betrokken werden bij de vereniging en gestimuleerd werden om een groep te vormen. En als ik om mij heen kijk zie ik ook veel leuk nieuwe groepen samen de boot in stappen! En regelmatig een verdere cursus volgen: kleine S, middel S, grote S, skiff 1,2,3 en giek 1,2,3! Continu worden cursussen gegeven, voor instructeurs en coach niveau, en vele leden ontwikkelen zich met veel plezier tot een gewaardeerd roeier, instructeur, stuur of coach. Daar drijft de vereniging op!

Betty heeft eens de aantallen toertochten, en de aantallen deelnemers aan plaatselijke, regionale nationale en internationale toertochten opgeteld: Nog nooit was er zo veel activiteit! En ik wil hierbij ook wel vooruitlopen op het feit dat door Betty’s inspanningen de waterschappen ten noorden van het Van Starkenborghkanaal het recreatieve roeien in hun plannen hebben opgenomen: Binnen een paar jaar liggen er steigers bij Zoutkamp, die qua hoogte geschikt zijn voor roeiboten!

Voor de wedstrijdroeiers was afgelopen jaar, zoals degenen die dat op de site volgen wel weten, een bijzonder jaar: veel nationale titels of deelname in de keiharde strijd daarom, veel uitzendingen, deelname aan nationale combinatieploegen: het talent van de Hunze ontwikkelt zich geweldig, met natuurlijk als hoogtepunt Melvin Twellaar, begonnen op de Hunze, en nu, na vele internationale lauwerkransen, ook nog sportman van het jaar in Groningen. Ik hoop dat de jongens en meisjes die hem nu opvolgen ook zo een mooie toekomst tegemoet gaan… En het valt mij op dat al deze jeugdleden ook een groot verenigingsgevoel hebben: zij vormen vaak de basis van de catering en bediening bij allerlei evenementen, ontmoeten elkaar hier, zorgen goed voor hun materieel, en zijn een belangrijke factor in het verenigingsleven! Dank jullie wel!!

Roeien. We zijn er allemaal ooit eens mee begonnen. Van een eerste haal tot een toertocht, een competitiewedstrijd, een race over twee kilometer, een marathon of een nationaal, zelfs een olympisch, kampioenschap. Dat gaat niet vanzelf. Daarvoor hebben we toegewijde en deskundige coaches en instructeurs nodig, Elk jaar weer. Bij wind en ontij op de fiets langs de kant. Vorig jaar stopte een van onze meet succesvolle, en meest toegewijde coaches: Harry Meijer. Samen met Harry hebben wij toen besloten dat het goed was voor de vereniging een Harry Meijer-coachprijs in te stellen. En deze wordt nu voor de eerste keer uitgereikt door Harry Meijer zelf aan Ingrid Duiker!

Ook wil ik memoreren dat afgelopen week Feico Camphuis, hier zijn 90e verjaardag heeft gevierd. Een felicitatie is op zijn plaats!

Om te roeien hebben we ook een vloot; en eerlijk. Echt een hele mooie vloot!!. Onze boten! Ons roeiplezier! En onze zorg! En ik vraag jullie ook om even omhoog te kijken: daar hangt een andere boot: de “Alligator”, een geschenk van de oud-leden ten gevolge van het vijfde lustrum en de overwinning op de roeivierdaagse, een schip dat van 1911 tot 1964 bij de Hunze dienst deed, toen werd verkocht aan Gyas en daar onder de naam “Snabbeltje” ook nog jaren heeft gediend. Een waar kunstje van de materiaalcommissie en een aantal vrijwilligers om het schip hier weer op te hangen: 111 jaar Hunzegeschiedenis! In 2022 hebben we de C4 “Rob van der Werff” aan onze vloot kunnen toevoegen

Zoals je hebt gezien, is er op initiatief van de gebouwencommissie, direct na de nieuwbouw, een eerste stap gezet in de verduurzaming van het gebouw: onderhoud van het schilderwerk, vernieuwen van de kozijnen en de vensters. We zijn er nog niet: iedereen merkt hoe de energiekosten stijgen. De grote afweging is nu; kunnen we zonder extra financiële middelen doorgaan, of kunnen we kiezen voor verdere verduurzaming: isolatie van het plafond, en ga zo maar even door. In ieder geval vragen we van jullie allemaal te accepteren dat we hier een graadje lager stoken, en ook om bewust gebruik te maken van de douches en de deuren te sluiten.

We zijn nog bezig met het vlot, en de scheuren in de hal, en hier en daar wat verbetering van de douches, kortom, never a dull moment…

Ook wil ik even op de actualiteit ingaan. Gedrag, en met name ongewenst gedrag, krijgt op dit moment veel aandacht, ook in de sport. Voor een open vereniging, zoals de Hunze, is het van belang dat ieder lid rekening houdt met de gevoelens van de andere leden. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, NOC*NSF en de roeibond hameren hier steeds meer op. Binnenkort zal een “Verklaring Omtrent Gedrag”, een VOG, voor bestuurders en leden die zich bezighouden met kwetsbare groepen, waarschijnlijk verplicht worden. Dat zijn wij al aan het voorbereiden. Maar dat zegt niet alles, regelgeving is goed, maar het gaat erom hoe wij zelf met elkaar omgaan.

Daarom heeft het bestuur een initiatief genomen: wij willen een indruk krijgen in hoeverre jullie, de leden, vinden of merken dat grensoverschrijdend gedrag binnen De Hunze voorkomt. Middels een korte enquête willen wij van zoveel mogelijk leden, en van de ouders van de jeugdleden, horen in welke mate en op welke wijze zij eventueel te maken hebben gehad met ongewenst gedrag binnen de vereniging, en hoe jullie vinden dat ermee moet worden omgegaan. In die anonieme enquête, waarvoor jullie allen per e-mailbericht worden uitgenodigd, zullen wij jullie vragen hoe jullie je persoonlijke veiligheid op “De Hunze” ervaren, en bieden jullie de gelegenheid om kenbaar te maken of, en in welke mate, en wijze, jullie eventueel te maken hebben gehad met ongewenst gedrag binnen de vereniging.

De Hunze kan zo een vereniging blijven voor en door roeiers.

Ter afsluiting iets geheel anders. Dankzij Anita Snippe is het mij gelukt de tekst en de muziek van het echte Hunze lied weer op papier te krijgen. Jullie hebben allemaal een papiertje gekregen met daarop de tekst en de noten…

Juryrapport Harry Meijer-coachprijs 2023

Ingrid Duiker is de eerste die de Harry Meijer coachprijs heeft ontvangen! Ingrid heeft zich jarenlang enorm ingezet voor het regiomeiden-roeien. Dat heeft ze als coach een tijd alleen moeten doen. Later heeft ze steun gekregen van jonge talentvolle coaches. Ingrid heeft al veel betekend voor de Hunze. Omdat ze buiten Groningen woont, moet ze met de auto komen en elke keer maar weer die parkeerkosten betalen uit eigen zak. Verder zorgde ze op wedstrijden voor heerlijke zelfgebakken taart. En stimuleerde ze de meiden om mee te doen aan wedstrijden. Zo legde ze de basis voor een mooie wedstrijdgroep. Deze coachprijs krijgt ze als erkenning voor al haar inzet en als stimulans om hierin door te gaan.

"Ik voel mij het gelukkigst als ik met mijn ploeg meefiets!"
- Ingrid -