Let op: momenteel is de waterstand verhoogd. Wees bijzonder voorzichtig bij onderdoorvaart van bruggen.

Schuitendiep, ter hoogte van Turfsingel 45; in verband met werkzaamheden oponthoud op weekdagen van 07:00 tot 17:00 van:
– ma. 8 juli t/m vr. 2 augustus 2024 en
– ma. 2 september t/m 13 september 2024 (Rijkswaterstaat.2024.04263.0).

Nieuwjaarsborrel 2024

Home » Nieuws » Nieuwjaarsborrel 2024

Nieuwjaarsborrel 2024

Op maandag 1 januari 2024 is het nieuwe jaar ingeluid tijdens de traditionele nieuwjaarsborrel. De voorzitter heeft zijn nieuwjaarsspeech gehouden waarin hij heeft teruggeblikt op het voorbije jaar en heeft vooruitgekeken naar het komende jaar. Er is een toast uitgebracht op het nieuwe jaar, gevolgd door een gezellige borrel.

Afbeelding: https://thegraphicsfairy.com/

De tekst van de toespraak van de voorzitter

Beste leden, ereleden, leden van verdienste, junior- en jeugdleden, donateurs en gasten,

Welkom op de nieuwjaarsborrel van “De Hunze”. Een terugblik en een vooruitblik.

Eerst een dank je wel:

Hartelijk dank, aan de SOEP-vrijwilligers, die vandaag ook weer zorgen voor een gastvrije sociëteit, en die elke week weer zorgen voor een hartelijke en vriendelijke uitstraling voor alle leden en gasten die hier komen. Dit is allemaal zonder die vrijwilligers niet mogelijk. Geweldig, jullie inzet!

De materiaalcommissie, die meerdere avonden per maand zorgt voor onze prachtige vloot, en dat wij allemaal weer het water op kunnen wanneer wij dat willen!

De gebouwencommissie, en de klussers, die merkbaar en onmerkbaar blijven zorgen voor ons prachtige gebouw, die de aanzet steeds weer geven tot verduurzaming en alle losse eindjes aan elkaar knopen!

De instructie en de examencommissie: het hele jaar aan het werk: van de 52 roeiers die dit jaar zijn begonnen met de cursus, zijn 44 na de cursus lid geworden. Daarmee is de instroom van de cursussen ongeveer 85% en is het record van vorig jaar gebroken. Daarnaast hebben negentien bestaande leden een skiff-cursus (skiff-1 of skiff-2) met goed gevolg afgerond, hebben negen roeiers het examen giek-1 behaald en heeft een grote groep leden een stuurexamen gehaald (kleine-s of midden-s).

De wedstrijd- en competitiecommissie, die de deelname van veel ploegen aan nationale wedstrijden heeft gestimuleerd en ondersteund, en de wedstrijdroeiers met hun coaches die door hun inzet de vele successen hebben behaald: daarbij mag opgemerkt worden dat ook nieuwe leden steeds vaker aan wedstrijden meedoen. Door de senioren zijn successen vooral behaald op de Spaarne Lenterace, Bremer Ruderregatta, de Ruderregatta Leer, de Cottwich Almelo Regatta (het vierde jaar op rij winst in de Heren Masters 2x), de Tromp Boat Races en de Novembervieren. Tevens vormen de thuiswedstrijden: de 1,2,4-en-wedstrijden, de Gyas-Hunze Race en Stadje Rond hiervoor een mooie basis. Veel energie is gestoken in het samenbrengen van de noordelijke roeiverenigingen in Groningen, Friesland en Drenthe. Het tastbare resultaat is een regionale competitie, gestart met een sprintwedstrijd op de ijsbaan in Wolvega, en vervolgens een serie poulewedstrijden, de Pinksterregatta in Delfzijl en een slotwedstrijd in Sneek. Voor allen, dus niet alleen voor de toproeiers! Houdt het mededelingenbord in de gaten!

En bijzondere aandacht voor de junioren en hun coaches die met tomeloze inzet ervoor hebben gezorgd dat de junioren meiden in de 4- naar de Coupe de la Jeunesse op de Bosbaan uitgezonden zijn door de KNRB en Wouter Bolt heeft daar in een combinatie 8+ gestart.

Ook complimenten voor de toer- en marathonroeiers, die weer in groten getale hebben deelgenomen aan vele toertochten in het land en in het buitenland, en acte de présence gaven op veel marathons.

En een bijzonder dank je wel voor één persoon, die het hele seizoen door op elke dinsdagavond belangeloos de outdoortraining verzorgt: voor René Brandhoff een cadeaubon voor een nieuw paar hardloopschoenen.

Hoogtepunten van 2023? Behalve het roeien elke week? De goedbezochte barbecue, de pubquiz (wederom dank aan Nick en presentatrice Louise) en, heel bijzonder dit jaar, de boerenkoolavond. Bijzonder omdat er iets moois tot afronding kwam: een groep recreatieve roeiers heeft opnieuw de aandacht gevraagd voor een uitbreiding van de vloot met een C3+. Met behulp van de Ereledenreserve, een bedrag dat ereleden belangeloos schenken aan de vereniging, giften en sponsoracties en in het najaar een zeer sfeervolle en succesvolle veiling, waarvoor dank aan Otto, en Kees en Theo, de veilingmeesters, heeft de vereniging zich breed solidair getoond om alle leden te allen tijde de gelegenheid te geven optimaal gebruik te kunnen maken van onze vloot! De C3+ is tijdens de Boerenkoolavond besteld.

Ik ben ook onder de indruk van de manier waarop wij als vereniging naar onszelf kunnen kijken: de vele reacties op de enquête over hoe we met elkaar omgaan op De Hunze, en de zeer stimulerende interactieve bijeenkomst daarna, heeft ons, als bestuur, laten zien hoeveel belang jullie eraan hechten om dit mooiste clubgebouw van het land met de mooiste vloot van het land ook het thuishonk te laten zijn van de gezelligste en meest gastvrije vereniging van het land!

Roeien blijft enerzijds een sport waarin discipline: gelijk roeien, gelijk tillen, gelijk draaien, nodig is. Laten we onszelf blijven aanspreken op het feit dat dit gedag niet afgedwongen moet worden, maar dat dit in ons moet zitten, op gelijke hoogte als vriendelijkheid, hulpvaardigheid en positieve feedback geven! Goede voornemens voor 2024!

De roeigemeenschap van Groningen, waar wij deel van uitmaken, wordt door provincie en gemeente jaar op jaar onderscheiden op het sportgala: De topprestatie van de Nederlandse roeiers, komende uit onze talentengroep, en ondersteund ook door het best werkende RTC van het land.

Wij hebben het afgelopen jaar wel wat te doen gehad met gemeente, provincie en waterschap: de bouw van de ring zuid met al zijn kunstwerken heeft veel invloed gehad op onze roeimogelijkheden. Het bewustzijn van de autoriteiten over het aantal roeiers in de stad (zo’n 2.500) en de noodzaak om water te kunnen gebruiken om te trainen moet continu worden benadrukt. Als Noord-Willemskanaal en Reitdiep zijn afgesloten is alleen het Winschoterdiep nog te gebruiken, maar eigenlijk alleen met ontheffing omdat officieel varen daar zonder hulpmotor niet eens is toegestaan! Laat staan het vinden van de verantwoordelijke voor het maaien van de walkanten van het Noord-Willemskanaal. Een blijvende strijd.

Dit jaar gaan wij weer met goede moed in! Ik verwacht weer met veel gezelligheid, veel sportiviteit en een open houding voor nieuwe leden en geïnteresseerden! We gaan als bestuur aan de slag met het oppakken van de suggesties over gedrag en omgangsvormen. We blijven open staan voor suggesties daarin, en ook om die stap vanuit de instructie naar het deelnemen aan het groeps- of ploegroeien te ondersteunen. Er komt een kleine botenwagen voor wherry’s en C-materiaal! En de waterschappen denken ook met ons mee: er wordt gewerkt aan een roeivlot en een plek om boter te water te laten bij Zoutkamp! Weer een mooie tocht erbij, dus. En het bestuur onderzoekt ook de mogelijkheden om meer gebruik te maken van het Hoendiep, door een loods ergens bij het oude suikerfabriekterrein neer te zetten.

Het vlot zal dit jaar hopelijk definitief aangepakt worden en hetzelfde geldt voor de verduurzaming van het gebouw en de onvolkomenheden na de verbouwing, jullie zullen er later meer van horen.

Ook zijn er initiatieven in het kader van het lustrum van 2026 aan het opbloeien, wat wij als bestuur ook van harte ondersteunen.

Ik wil dit graag beëindigen met jullie toe te drinken op een sportief en gezellig 2024. Maar alvorens dat te doen, moet mij toch iets persoonlijks van het hart. Ik ben voorzitter van een koninklijke vereniging, en koninklijk zijn vereist dat je een voorbeeld bent met je gedrag. Ik schaam mij elke dag voor het feit dat 3 gemeentes verderop in de naam door Nederland wordt weggekeken hoe vluchtelingen worden opgevangen op een manier waarvan ik had gehoopt en verwacht dat dit vanaf de tweede helft van de vorige eeuw niet meer zou voorkomen. Daarbij geven de provincies Groningen en Drenthe en hun gemeentes wel een koninklijk voorbeeld!

Ik wens jullie veel mooie halen op ons schitterend vaarwater toe in het komende jaar!