Tineke Floor van De Hunze Lid in de Orde van Oranje Nassau

Home » Nieuws » Tineke Floor van De Hunze Lid in de Orde van Oranje Nassau

Tineke Floor Lid in de Orde van Oranje Nassau 2019

Op 27 april 2019 was een groep (met name veteranen) Hunzeleden op een receptie bij De Hunze ter ere van het ridderen een onzer leden. Het betreft ons zeer gewaardeerde erelid Tineke Floor, onmisbare spil in het veteranen roeien binnen De Hunze. Het lintje werd dit keer niet uitgereikt door de burgemeester, maar door een veteraan, lid van de zaterdagploeg waarmee Tineke onvermoeibaar roeit en traint, René Paas, tevens Commissaris van de Koning.
De veteranen worden door Tineke als stuurvrouw en coach elke keer weer tot prestaties opgezweept die ze niet dachten in zich te hebben. En opgetrommeld om te helpen als er klussen gedaan moeten worden binnen De Hunze. Dat, naast haar eigen onvermoeibare inzet binnen De Hunze zijn meer dan een lintje waard! Want naast haar tomeloze inzet tijdens voormalige bestuursfuncties geldt voor Tineke, ook nu nog steeds: Als er wat gedaan moet worden binnen De Hunze, dan is ze er bij. En dan doet ze meteen heel, heel erg veel. Want Tineke heeft een groot hart voor De Hunze (nog even los van de prachtige gedenktafeltjes die zij met enige regelmaat in de sociëteit zet, als een actief lid van De Hunze overleden is; ze weet daarmee telkens weer ploeggenoten en andere leden recht in het hart te raken.) Van harte gefeliciteerd Tineke en dank voor alles wat je voor De Hunze en onze leden doet! En dank aan de sociëteitscommissaris voor het faciliteren , Anita Snippe voor de voorbereiding en de hapjes en Michiel Randag die de drankjes regelde.