Noord-Willemskanaal: gestremd ter hoogte van de Julianabrug van zaterdag 23 maart 2024 tot en met dinsdag 16 april 2024, vanwege de werkzaamheden voor de bouw van de nieuwe vaste brug. Er wordt 24/7 gewerkt. Uitzonderingen worden op deze plaats meegedeeld.

Uitnodiging voor de jaarvergadering op 26 maart a.s.

Home » Nieuws » Uitnodiging voor de jaarvergadering op 26 maart a.s.

Uitnodiging voor de jaarvergadering op 26 maart a.s.

Het bestuur van De Hunze heeft de leden uitgenodigd voor de Algemene Vergadering te houden op dinsdag 26 maart 2024 om 19.30 uur (inloop 19:00), in de sociëteitszaal. De tekst van de uitnodiging kun je nalezen in dit bericht.

Hierbij nodigt het bestuur van De Hunze u uit voor de jaarvergadering:

Datum:          dinsdag 26 maart 2024
Aanvang:      19:30 (ontvangst met koffie & thee vanaf 19:00)
Plaats:          sociëteitszaal verenigingsgebouw

De agenda is bij het e-mailbericht gevoegd. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de stukken. Binnenkort worden [de agenda en] de stukken beschikbaar gesteld via www.hunze.nl/jaarvergadering

Voor de goede orde: dit bericht is tevens de oproeping voor de Algemene Vergadering van 26 maart 2024 (artikel 28, lid 1, van de statuten).

Update 22 maart

De agenda en de bijbehorende stukken zijn op www.hunze.nl/jaarvergadering geplaatst.