Let op: momenteel is de waterstand verhoogd. Wees bijzonder voorzichtig bij onderdoorvaart van bruggen.

Schuitendiep, ter hoogte van Turfsingel 45; in verband met werkzaamheden oponthoud op weekdagen van 07:00 tot 17:00 van:
– ma. 8 juli t/m vr. 2 augustus 2024 en
– ma. 2 september t/m 13 september 2024 (Rijkswaterstaat.2024.04263.0).

Vaarregels Noord Willemskanaal, Winschoterdiep en Reitdiep

Home » Nieuws » Vaarregels Noord Willemskanaal, Winschoterdiep en Reitdiep

Het is weer druk op de Groningse wateren! En helemaal zonder problemen is dat niet. Daarom ter herinnering nog even een paar belangrijke regels die voor Hunzeroeiers gelden:

  • Wij varen altijd stuurboordwal.
  • Bij bruggen hebben boten die de stad invaren voorrang op boten die de stad uitvaren
  • Bij de Van Iddekinge- en de Kettwich Verschuurbrug gebruiken ploegen die de stad invaren uitsluitend het stuurboordgat.
  • Ploegen die stad uitvaren kunnen bij deze bruggen ook het uiterste stuurboord gat gebruiken!
  • Na de doorvaart bij de bruggen varen we snel door en houden direct stuurboordwal.
  • Op het stuk tussen de Kettwich Verschuurbrug en de Meerwegbrug houden we rekening met ploegen die op het rechte stuk (het zijkanaal naar het meer en de Meerwegbrug) naast elkaar hard willen varen. Geen eindeloze verhalen of ploegbesprekingen aan de oostzijde van dit kanaalvak!
  • Het bestuur adviseert alle roeiers/ploegen die op het Winschoterdiep varen gebruik te maken van fluoriscerende bovenkleding. Dit geldt voor de boeg en de stuur. Dit is een zwaarwegend advies. Er is geen verplichting op grond van de vaarregels. Handhavende autoriteiten spreken ons hier op aan.
  • In de download staan de vaaregels per brug nog even visueel.
Vaarregels per brug