Over ons

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de vereniging en voert de statuten en het huishoudelijk reglement uit. Jaarlijks legt het bestuur verantwoording af aan de Algemene Vergadering.

Ook het karakter van de vereniging wordt bewaakt door het bestuur. De Hunze heeft topsportambities en wil dat haar leden zich op een gezonde manier en met plezier, maximaal kunnen ontwikkelen. Dat geldt zowel voor de roeiers met wedstrijdaspiraties als voor de recreatieve roeiers.

Maarten van Messel

Voorzitter

Zit bestuursvergadering en Algemene Vergadering voor
Verzorgt onder andere de externe bestuurlijke contacten, vertegenwoordigt de vereniging naar buiten en coördineert berichtgeving naar externe media
Is lid van de gebouwencommissie en examencommissie
Houdt toezicht op naleving reglement en organisatie van voldoende en kwalitatieve examens

Don ter Beek

Secretaris

Houdt statuten en reglementen actueel en houdt de ledenadministratie bij
Zorgt voor in- en uitgaande post, opstellen jaarverslag en uitnodigingen voor officiele verenigingsvergaderingen
Doet ook media, website, verenigingsmededelingen, beheer kluisjes en toegangsdruppels

Jos de Jong

Penningmeester

Zorgt onder andere voor de financiele administratie
Verstuurt rekeningen en int contributies
(Her)activeert en blokkeert toegangsdruppels
Informeert bestuur/vereniging over financiële resultaten en risico’s
Is lid van de gebouwencommissie

Theo Klimp

Materiaalcommissaris

Is onder andere lid van de materiaalcommissie en heeft eindregie over het vaarklaar zijn van de vloot, inclusief  aankoop, voorleggen meerjaren boten-aanschafbeleid, dopen, uitbesteden onderhoud
Verzamelt wensen van gebruik van materiaal, in afstemming met coaches
Regelt de administratie en organisatie van botenverhuur of botenuitleen aan derden
Houdt toezicht op organisatie van botentransport

Betty Goedewaagen

Commissaris seniorenroeien

Houdt onder andere toezicht op de organisatie van instructiecursussen van leden
Aanspreekpunt voor roeien minder validen, groepsroeien, toer en marathonroeien (waaronder de waterwolf) en onderhoudt daarvoor contact met deze groepen, ook voor de roeiers in niet-ploegverband
Verleent MPB’s

Frank de Vries

Commissaris juniorenroeien

Is onder andere lid van het jeugdbestuur
Zit samen met de commissaris seniorenroeien de coachvergadering voor
Regelt inschrijvingen voor wedstrijden en evenementen en verleent MPB’s
Houdt toezicht op organisatie cursussen, zoals introductie/instructie, indoor, omsla en op jeugdwedstrijden en jeugdevenementen
Is aanspreekpunt voor ouders

Linda Dekker

Sociëteitscommissaris

Zorgt voor de organisatie van activiteiten in de vereniging die ledenwerving of ledenbinding tot doel hebben
Onderhoudt daartoe in- en externe contacten
Draagt bij aan- en stimuleert afstemming van de verschillende werkprocessen die de vereniging kent rondom haar leden
Houdt toezicht op het reilen en zeilen van de sociëteit
Is aanspreekpunt voor activiteiten van de SOEP (commissie)

Statuten
Huishoudelijk reglement