Let op! Voorwaardelijk vaarverbod Julianabrug in de periode tussen maandag 16 mei en zaterdag 4 juni. In die periode geldt: maandag tot en met vrijdag:  doorvaart uitsluitend mogelijk tussen 17:00 en zonsondergang. zaterdag en zondag: doorvaart vrij (zie nader: Werkzaamheden Muntingbrug en Julianabrug: gevolgen voor onderdoorvaart bruggen – KGR De Hunze)

Roeien

Instructie

Coaching en instructie zijn belangrijk binnen De Hunze.
Ons minimale ambitieniveau is het jaarlijks op peil houden van het huidige ledenaantal. Daarvoor moet er voldoende instroom van nieuwe leden zijn.
Om de coaches en andere leden van De Hunze te ondersteunen staan hier diverse filmpjes en een link naar de pagina met downloads.

Onze ambities

Onze ambitie heeft tot gevolg dat we jaarlijks ongeveer tachtig nieuwe leden aan ons willen binden, dus minimaal honderd cursisten ‘aannemen’. Dat kan alleen met inzet van, meer of minder ervaren, leden die instructie willen geven. Sportclubgevoel creëren en een goed roeiniveau bereiken, een goede omgang met materiaal en veilig gedrag op het water, dat zijn belangrijke doelen voor de roei-instructie.

De roei-instructie is geslaagd als:

 • de cursisten na afloop van de cursus een eind op weg zijn met het halen van deze doelen
 • waarmee ze verder kunnen binnen de vereniging
 • een clubgevoel met sportieve ambities gekregen hebben
 • en zelf ook gaan bijdragen aan het verenigingsleven van De Hunze.

Hoe doen we dat

We nemen maatregelen om de roei-instructie goed te laten verlopen. Het voert te ver die hier allemaal uit de doeken te doen. Daarom de twee belangrijkste maatregelen:
Aandacht voor de kwaliteit van de roei-instructie en aandacht voor de instructeurs.
Meer sportieve ‘schwung’ geven aan de instructie door deze, voor zover mogelijk, te organiseren op vaste momenten waarop er ook leven in de brouwerij is op De Hunze. En door de instructie af te sluiten met een kleine, informele competitie die deelnemers laat ervaren hoe leuk het kan zijn om wedstrijd of marathon te roeien. Daardoor krijgt men ook het verenigingsleven optimaal mee.
Wat betekent dit? Instructie op vaste tijden en als er drukte is op De Hunze, betekent dat de roei-instructie meer zichtbaar aanwezig wordt op tijden dat leden roeien; op de zaterdag tussen 12.00 en 14.00 uur. Dat zou soms lastig kunnen zijn, het kan betekenen dat je soms  iets meer geduld moet hebben op het vlot, of aan de bar. Help dan even waar het kan, dan gaat het het snelst.

Aandacht voor instructie en instructeurs

Roei-instructeurs zijn belangrijk voor de vereniging. Eén lid van de instructiecommissie houdt zich specifiek met de instructeurs en de inhoud en kwaliteit van de instructie bezig. Roei-instructeurs hebben vooral met deze supervisor te maken. Voor beginnende instructeurs organiseren we een avond over inhoud en opbouw van de roei-instructie. Met ervaren instructeurs organiseren we een avond om kennis en ervaringen onderling uit te wisselen. Tijdens de cursus is deze supervisor als coach en/of vraagbaak beschikbaar voor alle roei-instructeurs. We willen graag dat alle instructeurs plezier hebben en zich zeker voelen in het geven van instructie en dat ze van dezelfde lesinhoud en -opbouw uitgaan. Daarom organiseert de instructiecommissie twee instructieavonden. Ook als men nog eens wat roeikennis wil opdoen of twijfelt aan de eigen kwaliteiten als instructeur in spé en iedereen die gewoon geïnteresseerd is, is van harte welkom op de laatste van deze twee avonden.

Instructiecursus I

De eerste instructiecursus voor nieuwe leden begint met twee informatiebijeenkomsten. Meestal in maart starten we met een bijeenkomst van 13.00-15.00 uur. De tweede bijeenkomst voor de deelnemers die mee willen doen is vrij vlot daarna. Dan worden de groepen gevormd  en gekoppeld worden aan een instructeur.
Wie instructie wil geven kan zich melden bij instructie@hunze.nl. Doe mee en meld je aan voor de Hunze-instructieploeg. Laten we er samen iets moois van maken. Ervaren of niet, je kunt rekenen op aandacht en goede begeleiding van de supervisor! De instructiecommissie zetten zich in voor een goede organisatie. We rekenen op versterking van de leden voor het geven van instructie. Daarmee staat of valt het succes en het voortbestaan van de vereniging! Instructie is een belangrijke pijler onder een sportvereniging. Het levert roeiers op die -uiteindelijk- goed roeien en plezier hebben in het sporten.

Vaarregels bij bruggen

Een paar belangrijke regels die voor Hunzeroeiers gelden:

 • Wij varen altijd stuurboordwal.
 • Bij bruggen hebben boten die de stad invaren voorrang op boten die de stad uitvaren
 • Bij de Van Iddekinge- en de Kettwich Verschuurbrug gebruiken ploegen die de stad invaren uitsluitend het stuurboordgat.
 • Ploegen die stad uitvaren kunnen bij deze bruggen ook het uiterste stuurboord gat gebruiken!
 • Na de doorvaart bij de bruggen varen we snel door en houden direct stuurboordwal.
 • Op het stuk tussen de Kettwich Verschuurbrug en de Meerwegbrug houden we rekening met ploegen die op het rechte stuk (het zijkanaal naar het meer en de Meerwegbrug) naast elkaar hard willen varen. Geen eindeloze verhalen of ploegbesprekingen aan de oostzijde van dit kanaalvak!
 • Het bestuur adviseert alle roeiers/ploegen die op het Winschoterdiep varen gebruik te maken van fluoriscerende bovenkleding. Dit geldt voor de boeg en de stuur. Dit is een zwaarwegend advies. Er is geen verplichting op grond van de vaarregels. Handhavende autoriteiten spreken ons hier op aan.

Relevante documenten vind je op de pagina “Documenten“.