Foto Grote Marentocht Delfzijl

C4* in de bocht van de Godlinzermaar