Noord-Willemskanaal: gestremd ter hoogte van de Julianabrug van vrijdag 11 november 2022 tot en met maandag 6 maart 2023. Uitzonderingen worden op deze plaats bekendgemaakt.

Wijzigingen op onze website

Home » Nieuws » Wijzigingen op onze website

Wijzigingen op onze website

In de afgelopen maanden is bezien op welke punten onze website aanpassing behoeft. Dat heeft geresulteerd in een projectplan. Inmiddels zijn de wijzigingen zichtbaar. Het projectplan kun je hieronder inzien. Het is tot stand gekomen in samenspraak met de leden van de redactie, het bestuur en SLASH2, de ontwikkelaar van de huidige website. Verdere aanpassing van de inhoud van de website volgt op korte termijn.

2022-07-23 Projectplan Herziening Website, Versie 2 (definitief)
2022-07-23-Projectplan-herziening-website-versie-2-definitief.pdf