Let op: momenteel is de waterstand verhoogd. Wees bijzonder voorzichtig bij onderdoorvaart van bruggen.

Schuitendiep, ter hoogte van Turfsingel 45; in verband met werkzaamheden oponthoud op weekdagen van 07:00 tot 17:00 van:
– ma. 8 juli t/m vr. 2 augustus 2024 en
– ma. 2 september t/m 13 september 2024 (Rijkswaterstaat.2024.04263.0).

Wijzigingen op onze website

Home » Nieuws » Wijzigingen op onze website

Wijzigingen op onze website

In de afgelopen maanden is bezien op welke punten onze website aanpassing behoeft. Dat heeft geresulteerd in een projectplan. Inmiddels zijn de wijzigingen zichtbaar. Het projectplan kun je hieronder inzien. Het is tot stand gekomen in samenspraak met de leden van de redactie, het bestuur en SLASH2, de ontwikkelaar van de huidige website. Verdere aanpassing van de inhoud van de website volgt op korte termijn.

2022-07-23 Projectplan Herziening Website, Versie 2 (definitief)
2022-07-23-Projectplan-herziening-website-versie-2-definitief.pdf