Van maandag 3 tot en met dinsdag 11 oktober 2022 staat de Trompbrug open voor de scheepvaart. Er zijn geen scheepvaartseinen aanwezig.

Op 12, 14, 19, 20 en 21 oktober is het Verbindingskanaal gestremd ter hoogte van de Trompbrug. Scheepvaartpassage is mogelijk tussen 12:00-12:30 uur, daarvoor dient een afspraak gemaakt te worden via telefoonnummer 050-3188500.

Van maandag 3 tot en met zondag 23 oktober 2022 is het Noord-Willemskanaal gestremd ter hoogte van de Julianabrug.

Onder voorbehoud, de definitieve planning is nog niet bekend: van maandag 31 oktober tot en met zondag 20 november is het Noord-Willemskanaal gestremd ter hoogte van de Julianabrug.

Wijzigingen op onze website

Home » Nieuws » Wijzigingen op onze website

Wijzigingen op onze website

In de afgelopen maanden is bezien op welke punten onze website aanpassing behoeft. Dat heeft geresulteerd in een projectplan. Inmiddels zijn de wijzigingen zichtbaar. Het projectplan kun je hieronder inzien. Het is tot stand gekomen in samenspraak met de leden van de redactie, het bestuur en SLASH2, de ontwikkelaar van de huidige website. Verdere aanpassing van de inhoud van de website volgt op korte termijn.

2022-07-23 Projectplan Herziening Website, Versie 2 (definitief)
2022-07-23-Projectplan-herziening-website-versie-2-definitief.pdf